Termini u Kundizzjonijiet

Arranġamenti Ċari

Termini u Kundizzjonijiet Dawn il-kundizzjonijiet jiffurmaw parti integrali mill-ftehim, bl-esklużjoni tal-kundizzjonijiet tal-klijent stess. Tista' tiġi devjata biss bil-miktub. Is-servizzi huma pprovduti kif deskritt fuq il-fattura. Ix-xerrej huwa konxju tal-funzjonalitajiet kollha tas-servizz meta jordna u jordna s-softwer fil-kundizzjoni li jkun, inkluż kwalunkwe difett. L-oġġetti jew is-servizzi jitwasslu matul it-terminu kif iddikjarat fuq il-fattura, b'kont meħud tat-tolleranza tas-soltu speċifika għan-natura tal-industrija jew tal-kummerċ. Kwalunkwe dewmien fil-kunsinna ma jistax jagħti lok għal kumpens jew xoljiment tal-ftehim. Ix-xerrej m'għandux id-dritt li jikkanċella x-xiri. Is-servizzi tagħna huma pagabbli fi flus kontanti fi żmien 14-il jum mid-data tal-fattura. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas sħiħ jew parzjali tal-fattura 30 jum wara d-data tal-fattura, l-ammont tal-fattura jiżdied b’operat tal-liġi u mingħajr avviż ta’ inadempjenza bi 12% imgħax fis-sena u klawżola ta’ ħsara ta’ 10% bi minimu ta’ 40 ewro, u kwalunkwe fattura oħra pendenti tkun immedjatament dovuta u pagabbli. F'każ ta' nuqqas ta' ħlas tal-fattura 30 jum wara d-data tal-fattura, Infinwebs tirriżerva d-dritt li tinterrompi s-servizzi mingħajr rimborż jew kumpens lill-klijent. Is-softwer ikkunsinnat jibqa' l-proprjetà ta' Infinwebs. Il-ħlas isir biss għall-użu tas-softwer matul il-perjodu indikat fuq il-fattura. Jekk ix-xerrej ma jwettaqx l-obbligi kuntrattwali, aħna nirriżervaw id-dritt, wara avviż ta’ inadempjenza, li jew jissospendu l-obbligi tagħna jew li xolji l-ftehim mingħajr intervent ġudizzjarju, jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni utli jew ma tittieħed l-ebda azzjoni utli fuq l-avviż ta’ inadempjenza fi żmien 8 xogħol. jiem, mingħajr preġudizzju għad-dritt għal kumpens. Il-ftehimiet tagħna dejjem isiru taħt il-kundizzjoni riżoluta tal-falliment tal-klijent. F'każ ta' inkapaċità apparenti jew force majeure, aħna nirriżervaw id-dritt li nxolju l-ftehim unilateralment u mingħajr il-ħtieġa ta' avviż minn qabel. Il-ftehimiet kollha tagħna huma rregolati mil-liġi Belġjana. Infinwebs tirriserva d-dritt li tieħu s-softwer temporanjament offline għal, pereżempju, aġġornamenti importanti jew problemi tekniċi. Huwa mmirat uptime minimu ta' 99.95%, iżda dan mhuwiex vinkolanti. Infinwebs tirriserva d-dritt li tagħmel bidliet fis-softwer fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel. Ix-xerrej jaqbel li s-softwer użat se jevolvi. Infinwebs mhix responsabbli għal dokumenti fformattjati b'mod żbaljat bis-softwer. Ix-xerrej huwa dejjem responsabbli għad-dokumenti mfassla u mibgħuta. Meta jordna, ix-xerrej jaqbel li jirċievi l-fatturi bl-e-mail fl-indirizz elettroniku li bih inħoloq il-kont tas-software.

Lest biex taħdem b'mod aktar effiċjenti ?!

Oħloq il-kont tiegħek issa, irreġistra l-informazzjoni obbligatorja li trid tara fuq il-fatturi tiegħek u oħloq l-ewwel fattura tiegħek fi ftit minuti! L-ewwel 14-il jum huma b'xejn u mingħajr obbligu sabiex tkun taf il-funzjonalità qawwija u sħiħa ta 'on

Ibda l-prova b'xejn tiegħek!
server room